Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2014

slycess
17:52
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaprojectmayhem projectmayhem
slycess
17:47
Reposted fromhogwarts hogwarts
17:43
2758 b98f
Reposted fromkniepuder kniepuder viabananas bananas
slycess
17:42
2731 db71 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viakingoslaw kingoslaw

December 04 2013

slycess
01:29
Reposted fromhonori honori
slycess
01:28
2640 aa16
Reposted fromincompleta incompleta
slycess
01:26
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość. On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy. Jego misja jest zakończona. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— bo jakoś sobie trzeba usprawiedliwić ten ból.
Reposted fromwabnicu wabnicu
slycess
01:21
2759 b65a
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie
slycess
01:21
2763 a03c
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie
slycess
01:14
2876 f7c8 500
Reposted frompil-yeonseong pil-yeonseong
slycess
01:08
3014 da8d
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
slycess
01:08
3015 8780 500
Reposted fromuri uri
slycess
01:07
3034 5542 500
Reposted fromusotsuki usotsuki
slycess
00:41
3201 db2a
Reposted fromjustMeee justMeee
slycess
00:36
3301 041b
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely

December 03 2013

slycess
22:52
Lepiej krzycz na mnie i szarp moje nerwy
Zmuś do płaczu czy potrząśnij mną mocno
Wszystko byle nie cisza
Cisza jest obojętna
A obojętność zabija
Od płaczu nie umrę
Prawda?
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie
slycess
22:51
3458 170d 500
Reposted fromMuppet Muppet
slycess
22:50
3491 564c
Reposted fromnuitlys nuitlys
slycess
22:49
3495 83fd 500
Reposted fromMuppet Muppet
slycess
22:45
3643 3367
Reposted fromkiffer kiffer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl